תקנים

נמלא את דרישותיך בכפוף לתקנים ולמערכת החקיקה בתחום הבנייה.

כל יצרן מערכות גידור בטיחותיות בטורקיה מחוייב לפעול בכפוף לתקן בטיחות בינלאומי TS EN 13374.

מוצרי חברת הבטיחות בקצה בע"מ מיוצרים עפ"י הוראות תקן זה, נבדקו וזכו לתעודת תו תקן.

תקן בריאות ובטיחות בעבודות בנייה

פרק רביעי

הוראות שונות וסופיות

מכונות, כלים, ציוד, חומרים ושיטות עבודה שבשימוש

סעיף 14 – (1) המעביד לא יעשה שימוש במכונות, כלי רכב, ציוד, חומרים ושיטות עבודה, אלה אם נבדקו מבחינה בריאותית ותעסוקתית עפ"י החקיקה המקובלת בתחום ברמה הלאומית והבינלאומית.