עמודים יציבים

עמוד מחסום (1.07 מ')

קוד מוצר PBM1070

  • סוגר מחסום כפול ממורכז
  • ציפוי מגולוון

שינוע על משטח קשיח. 250 יחידות למשטח

מייצב עמוד – קורה

קוד מוצר PB2M1070

  • 3 תפסי קורה ממורכזים
  • ציפוי מגולוון

שינוע על משטח קשיח 250 יחידות למשטח

קוד מוצר PXA1070

  • 3 מוטות קישור ממורכזים וסוגר משטח בסיס
  • ציפוי מגולוון
  • שינוע על משטח קשיח. 250 יחידות למשטח

APPLICATION AREAS

עמוד תומך, מוט מתכוונן

גדרות לתיחום שטחים

מעקות זמניות

מחסומים לפיר מעליות

מרפסות וחריגות בנייה