נשמח לעמוד לרשותכם ולהציע לכם את הניסיון והמקצועיות שלנו - לקבלת הצעת מחיר ו/או לפרטים נוספים

מחסומים להגנה על פיר מעלית

מעבר בטוח

גידור של אתרי בנייה נועד להגן על העובדים ועל העוברים והשבים באזור. אתר בנייה הינו אזור מסוכן בשל אופייה של עבודת הבנייה הכוללת שימוש בכלים, ציוד וחומרים כבדים ומסוכנים. על מנת להבטיח את שלום הציבור, חוקק חוק המחייב גידור אתרי בנייה שנועד לספק מענה גם לאבטחת האתר ולהגנת הסביבה. מעבר בטוח מהווה חלק מהתקנות, הנהלים וההוראות החלים על אתרי בנייה ואזורים מסוכנים אחרים. המעבר הבטוח הינו מרחב סטרילי המגן על הציבור ומאפשר תנועה בטוחה וזאת תוך יצירת הפרדה בין האתר המסוכן ובין מרחב התנועה של הציבור. מעבר בטוח מספק הגנה פיזית מפני פגיעה פיזית בעת ביצוע פעולות של חפירה, הריסה ובנייה. מעבר בטוח מונע התקרבות של אנשים שאינם מורשים להיכנס לתחומי אתר הבנייה ועם זאת מאפשר תנועה ומעבר בטוחים.

גדר ניידת

החשיבות, המאפיינים והשימושים של מעבר בטוח

מעבר בטוח הינו אמצעי בטיחות חשוב וחיוני שנועד להציל חיים ולשמור על בריאות הציבור. המעבר הבטוח מצמצם סיכונים ומרחיק אנשים מאזורים של חפירות פתוחות, בורות ופתחים, נפילה של חפצים כבדים מגובה, מכונות וציוד הנדסי ומכני כבד, סיכוני חשמל, גישה לחומרים מסוכנים, פסולת בניין ועוד. גידור אתר העבודה מחייב מתן אפשרות לציבור לנהל את שגרת חייו בצורה בטוחה ולשם כך נועד מעבר בטוח. מדובר על מרחב המאפשר תנועה של רכבים וכלי רכב וזאת לאחר ווידוא כי המרחב הפתוח ומיועד לתנועה הינו בטוח לחלוטין. מעבר בטוח יכול להיות מתוכנן כשביל גישה מגודר ומתוחם היטב מכל צדדיו הכולל שלטי הכוונה ואזהרה לציבור. המעבר הבטוח כולל אמצעי מיגון מפני נפילת חפצים מגובה וכן הפרדה ברורה מאזור ביצוע עבודות בנייה היוצרות סיכונים שונים.

גדר ניידת

אמצעי בטיחות ופתרונות גידור לאתרי בנייה מידי מומחים

א.ל פתרונות מודולוריים הינה חברה המתמחה במתן פתרונות גידור זמניים לאתרי בנייה ולשימושים נוספים. החברה מספקת מערכות ואמצעי בטיחות מצילי חיים המצמצמים באופן משמעותי את הסיכונים הקיימים באתרי בנייה. החברה שמה דגש רב על עמידה בתקני הבטיחות המחמירים ביותר בתחום ועל מוצרי איכות המיועדים לשמירה על שלומם של העובדים והציבור הרחב.

מעבר בטוח - כל השאלות והתשובות

מעבר הבטוח הינו מרחב סטרילי המגן על הציבור ומאפשר תנועה בטוחה וזאת תוך יצירת הפרדה בין האתר המסוכן ובין מרחב התנועה של הציבור. מעבר בטוח מספק הגנה פיזית מפני פגיעה פיזית בעת ביצוע פעולות של חפירה, הריסה ובנייה.

אכן, כאשר בונים ונמצאים באתר בניה יש חובה להציב מעבר בטוח המקנה הגנה ובטיחות לעובדים ואנשים הנמצאים בסביבת אתר העבודה. 

א.ל פתרונות מודולריים, חברה המתמחה בפתרונות גידור זמניים וקבועים לאתרי בנייה ולשימושים נוספים. החברה מספקת מערכות ואמצעי בטיחות מצילי חיים המצמצמים באופן משמעותי את הסיכונים הקיימים באתרי בנייה.

נגישות